Pumba projects

Hakuna matata is een term uit het Swahili en letterlijk vertaald luidt de uitdrukking; ‘er zijn geen problemen’. Het motto van pumba projects.

De uitdagingen die complexe bouwprojecten met zich meebrengen worden aangegaan door een integrale samenwerking met de betrokken partijen. pumba projects heeft de ervaring in huis die nodig is om dit proces in goede banen te leiden. Dit doe ik onder anderen door het verbinden van mensen en het bevorderen van de interactie.

Vastberaden en met een ruime ervaring ga ik aan de slag met de uitdagingen die horen bij civieltechnische projecten, binnenstedelijke (her)ontwikkelingen of gebiedsontwikkelingen, ondergrondse bouwprojecten en waterbouwkundige projecten.

Mensen waarmee ik samenwerk omschrijven mij als stabiele persoonlijkheid die toekomst- en doelgericht een project aanpakt. Ik ben in staat om effectief te organiseren en coördineren. Dit doe ik op een belangstellende, toegankelijke en verbindende manier van werken, soms een tikkeltje speels maar altijd vastberaden met de doelen scherp op het netvlies. Daarnaast besteed ik veel aandacht aan de onderlinge samenwerking binnen een projectorganisatie zodat de teams die aan deze projecten werken in staat zijn zelf de uitdagingen op een efficiënte wijze aan te gaan.

Na mijn studie civiele techniek ben ik gestart bij Adviesbureau Wagemaker en heb daar geleerd om voor elk probleem of situatie minimaal drie oplossingen te bedenken. Vervolgens heb ik de overstap gemaakt naar Dura Vermeer en heb daar in verschillende functies een bijdrage geleverd aan de meest uiteenlopende projecten. Voor een overzicht van mijn ervaring in bouwprojecten verwijs ik u graag naar het mijn portfolio.

Voortgang & DOEL

Projectmanagement

Projectmanagement betekent voor mij de voortgang bewaken van een project ten aanzien van planning, geld, kwaliteit, kansen en risico’s. Daarnaast draag ik graag zorg voor de diverse interne en externe afstemming. 

Ik stuur teams op een stimulerende wijze aan om het beste resultaat te behalen. Ik ben in staat om goed overzicht te brengen en te houden over meerdere deelprojecten heen. 

Met mijn analytisch vermogen bekijk ik een probleem vanuit meerdere invalshoeken en zo weet ik altijd wel een oplossing te vinden voor een probleem.

Ik stel doelen voor mezelf en het team en ik weet dankzij mijn inspireerde houding deze doelen ook te behalen. 

Vanwege mijn ruime ervaring in civieltechnische projecten kan ik op meerdere manieren een bijdrage leveren aan het projectmanagement van uw projecten, omdat ik weet waar het over gaat en dankzij deze ervaring betrek ik de juiste adviseurs, leveranciers en bouwpartners.

 

Agile

Scrum

Scrum is een Agile aanpak – een effectievere en flexibelere manier van werken – die het voor een team mogelijk maakt projecten op een productievere wijze op te leveren en eventuele problemen snel te tackelen. Het is een werkwijze waarmee een organisatie flexibel in kan spelen op verandering. Bij complexe, grote bouwprojecten zijn veranderingen aan de orde van de dag. Ondanks zorgvuldige voorbereidingen, goede planningen en vakmanschap zijn er altijd interne en externe invloeden waardoor een project anders verloopt dan vooraf gedacht. Op een juiste wijze inspelen op deze veranderingen is daarbij belangrijk, wendbaar zijn dus.

De vier uitgangspunten van het Agile Manifesto onderschrijf ik van harte. Voor mij zijn de oranje woorden de basis van mijn manier van werken,  zonder daarbij het overige uit het oog te verliezen. 

Individuen en interacties boven processen en middelen.

Functionaliteit boven uitvoerige documentatie

Samenwerking boven contractonderhandelingen.

Omgaan met verandering boven volgen van het plan.

Kernwaarden

Daadkracht | kennis | leiderschap
verbinding | resultaat | vertrouwen

Samenwerken -
doelen behalen

Kern van mijn wijze van leiding geven aan projecten is het laten samenwerken van mensen die gezamenlijk in staat zijn om de vooraf bepaalde doelen te behalen zodat het project goed is beheerst en dat er goed kan worden ingespeeld op veranderingen die optreden. Door mijn ruime ervaring in diverse projecten weet ik wat wanneer nodig is. Deze ervaring combineer ik met mijn kennis van scrum waarbij ik de vier uitgangspunten van het Agile Manifesto inzet om te komen tot een juiste en tijdige voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten.

Ervaring

ervaring
windparken

Projecten in ontwerp,- voorbereidings,- en uitvoeringsfase

Windpark Zuidlob
Zeewolde | 2011-2012 | D&C | Projectleider

Het ontwerp en de realisatie van de fundaties voor de windturbines van het windpark Zuidlob Zeewolde. Het betreft 36 windturbines met een hoogte van 150 m voor op dat moment het grootste windpark op land.
Windpark Nijmegen
Nijmegen | 2016 | UAV-GC | Tendermanager

Windpark Nijmegen bestaande uit 4 windmolens. Scope van de tender was fundaties voor de windturbines, parkwegen, kraanopstelplaatsen en parkbekabeling.
Windpark Krammer
Krammersluizencomplex | 2016 | UAV-GC | Tendermanager

Windpark Krammer omvat 36 windturbines op en nabij de Krammersluizen in Zeeland. Scope van de tender bestond uit de fundaties voor de windturbines, parkwegen en kraanopstelplaatsen (ook ter plaatse van de strekdammen), parkbekabeling. Bijkomende werkzaamheden waren onderdeel van de tender, denk hierbij aan monitoring, omgevingsmanagement, bouwplaatslogistiek.
Windpark Wieringermeer
Wieringermeerpolder | 2016 | UAV-GC | Teamlid

Voor het deel van NUON van dit windpark de tender gedaan voor 50 stuks betonfundaties inclusief bijkomende werkzaamheden.

ervaring
ondergronds parkeren

Projecten in ontwerp,- voorbereidings,- en uitvoeringsfase

Parkeergarage Museumkwartier
Den Haag | 2014-2016 | UAV-GC | Projectleider

Ontwikkeling van Dura Vermeer en SENS real estate van een ondergrondse parkeergarage voor 320 auto’s in de binnenstad van Den Haag ingeklemd tussen het Binnenhof, Amerikaanse Ambassade en Lange Voorhout.
Parkeergarage kantoorgebouw
Cornerstone | Rotterdam Airport | 2011-2013 | D&C / Bouwteam | Projectleider

Het betreft het ontwerp en de realisatie van een 4-laagse ondergrondse parkeergarage onder een kantoorgebouw van 8 verdiepingen. De parkeergarage heeft een capaciteit van 350 auto’s.
Herontwikkeling Raaks
Haarlem | 2004-2010 | D&C / Bouwteam | Werkvoorbereider / projectleider

Het ontwerp en de realisatie van de bouwkuip ten behoeve van een tweedaagse ondergrondse stallingsgarage voor 200 auto’s. Het ontwerp en de realisatie van de bouwkuip voor en een ondergrondse drielaagse openbare garage voor 1000 auto’s inclusief een ondergrondse bioscoop van 7 zalen. Bovenop de parkeergarages zijn winkels, woningen en het nieuwe stadskantoor van de gemeente Haarlem gerealiseerd. Onderdeel van het project was tevens het ontwerp en de uitvoering van het woonrijpmaken van het gebied.

ervaring
overige

Projecten in ontwerp,- voorbereidings,- en uitvoeringsfase

Nieuwe zeesluis
IJmuiden | 2017-2019 | DBFM | Projectorganisator

In de rol van projectorganisator betrokken bij de realisatie van de nieuwe zeesluis in IJmuiden, de grootste zeesluis van de wereld. Betrokken bij het onderdeel Dijken en Dammen, het toeleidende deel van de sluis aan de zeezijde.
Onderhoudscontract Provincie
Noord Holland | 2013-2014 | Bouwteam| Projectleider

Uitvoeren van Groot Onderhoudscontract Provincie Noord Holland met als doel betere wegen door het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen en kunstwerken. Met name betrokken bij de onderhoudswerkzaamheden aan kunstwerken.
Wegviaduct Radarweg
Amsterdam | 2009-2011 | UAV-GC | Projectleider

Wegviaduct Radarweg in Amsterdam over 6 sporen bij station Sloterdijk Amsterdam. Het betreft het ontwerp en de realisatie van het viaduct in opdracht van ProRail.

dit zeggen relaties

Contact

uw project in goede banen door integrale samenwerking