Frank van der Heijden

pumba projects
Planetenlaan 134
2024 EV  Haarlem

T: 06 1499 0998
E: info@pumbaprojects.nl

Ondergronds parkeren

Projecten in ontwerp,- voorbereidings,- en uitvoeringsfase

Parkeergarage Museumkwartier | Den Haag | 2014 – 2016 | UAV-GC | Projectleider

Parkeergarage Museumkwartier in Den Haag. Ontwikkeling van Dura Vermeer en SENS real estate van een ondergrondse parkeergarage voor 320 auto’s in de binnenstad van Den Haag ingeklemd tussen het Binnenhof, Amerikaanse Ambassade en Lange Voorhout

Parkeergarage kantoorgebouw Cornerstone | Rotterdam Airport | 2011-2013 | D&C / Bouwteam | Projectleider

Het betreft het ontwerp en de realisatie van een 4-laagse ondergrondse parkeergarage onder een kantoorgebouw van 8 verdiepingen. De parkeergarage heeft een capaciteit van 350 auto’s.

Herontwikkeling Raaks | Haarlem | 2004-2010 | D&C / Bouwteam Werkvoorbereider / projectleider

Het ontwerp en de realisatie van de bouwkuip ten behoeve van een tweedaagse ondergrondse stallingsgarage voor 200 auto’s. Het ontwerp en de realisatie van de bouwkuip voor en een ondergrondse drielaagse openbare garage voor 1000 auto’s inclusief een ondergrondse bioscoop van 7 zalen. Bovenop de parkeergarages zijn winkels, woningen en het nieuwe stadskantoor van de gemeente Haarlem gerealiseerd. Onderdeel van het project was tevens het ontwerp en de uitvoering van het woonrijpmaken van het gebied.